fundusze

Beneficjent Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
"Mat-Tar" Spółka Jawna Władysław i Dorota Matuszkiewicz
realizuje projekt pn.
„Dotacja na kapitał obrotowy dla MAT-TAR”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy
Cele projektu:
Celem projektu jest niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja

Wartość projektu : 410 572,56 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 410 572,56 PLN
Okres realizacji Projektu: 01.07.2020 - 30.09.2020 r.