Przedsiębiorstwo „MAT-TAR” Sp.J.  w trosce o wysoką jakość ofertowanych produktów, bezpieczeństwo ich użytkowania oraz prawidłową eksploatację środowiska naturalnego jakim są lasy  uzyskało następujące certyfikaty oraz świadectwa badań:

 

1. Certyfikat FSC (FSC-C007607) pochodzenia surowca przeznaczonego do produkcji.

2.  Badania i ocena właściwości użytkowych podłóg dębowych warstwowych.

3.  Badania podłóg warstwowych pod kątem przydatności na ogrzewanie podłogowe.

4.  Ocena zgodności podłóg litych z normą PN-EN 14342:2006 i AC:2007 wydaną przez 
     Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie uprawniający do stosowania znaku CE.
5.  Ocena zgodności podłóg wielowarstwowych z normą  PN-EN 14342:2013 wydaną przez
     Instytut Technologii Drewna w Poznaniu uprawniający do stosowania znaku CE .

6.   Badania emisji formaldehydu.
7.   Badanie zawartości pentachlorofenolu.