Tarcice stolarskie MAT-TAR produkowane są z części odziomkowej kłód. Do sprzedaży przeznaczana jest tarcica klasy I i II nieobrzynana (n/o). Tarcica wysuszona jest do wilgotności 8-10% po uprzednim sezonowaniu  i badana jest każdorazowo przy sprzedaży.

Produkowane są następujące gatunki tarcic suchych MAT-TAR:

- Tarcica dębowa


- Tarcica bukowa


- Tarcica sosnowa

 


- Tarcica bukowa parzona- Tarcica jesionowa- Tarcica olchowa